Vol379女神周于希Sandy马尔代夫旅拍私房黑色丁字裤惹火诱惑写真60P周于希尤蜜荟

Vol379女神周于希Sandy马尔代夫旅拍私房黑色丁字裤惹火诱惑写真60P周于希尤蜜荟

汗者,血之液也,苟非用血药,以桂枝和营散邪,以芍药护营固里,则不但外邪不出,且入而为里患矣。 上焦满,治以浓朴;中焦满,破以枳实;下焦实,夺以大黄;用羌活者,不忘乎风也。

此足太阳、阳明药也。治泻久腹痛渐已,泻下渐少,以此止之。

三焦之气,一有不化,则不得如决渎而出矣,岂独下焦膀胱气塞而已哉。 纳蜜、姜汁,微火熬,令姜汁尽,惟有蜜斤两在则止。

湿为阴邪,故憎寒;温为阳邪,故壮热;温热入里,故口渴;湿流百节,故一身尽痛;湿为阴,故脉沉细。 故知上件诸肿,乃是余邪未去,营卫之行,不相顺接,逆于肉理,而为肿尔。

久疟必由脾虚,白术补脾气,黄补肺气,使气足脾运,滑则气脱,脱则散而不收,必得酸涩之药,敛其耗散,而后发者可返,脱者可收也。 左人迎脉主表,外感则人迎大于气口;右气口脉主里,内伤则气口大于人迎。

心,君火也,为物所感,则易于动,心动则相火翕然随之,虽不交会,精亦暗流而渗漏矣。张兼善曰∶下之早因作痞者,里虚协热而利也,以表里不解,故用桂枝人参解表和里;若伤寒发热,汗出不解、心下痞硬、呕吐而下利者,此为实,故当以大柴胡下之。

Leave a Reply